Ak sa rozhodnete používať internetový obchodno-účtovný systém Casist 2, obstarávacia cena je nulová a systém môžete začať využívať ZDARMA. Navyše si na funkčnom deme môžete skúšať všetko, čo potrebujete.

Vyskúšať demo

Použijete len prednastavené prihlasovacie údaje a prihlásite sa.

Cenu za používanie je možné dohodnúť nasledovne:

  1. Môžete platiť cenu za používanie, ktorá zohľadňuje počet vytvorených záznamov v systéme. Čím vytvoríte viac záznamov, tým bude cena za vytvorený záznam nižšia.
    Alebo sa môžeme dohodnúť na mesačnom, štvrťročnom alebo ročnom paušáli bez ohľadu na počet vytvorených záznamov. Navyše, drobné prispôsobenie Vašim potrebám budete mať zdarma.
  2. Ak používate konkurenčný produkt a predložíte nám kópie faktúr, ktoré predstavujú Vaše ročné náklady za tento softvér, garantujeme Vám, že naša cena bude ročne minimálne o 10% nižšia, akú platíte teraz. Navyše Vám pomôžeme s importom Vašich údajov do nášho systému Casist 2
  3. Ak sa rozhodnete využívať len niektoré časti systému, napr. len cenové ponuky a faktúry a preferujete rovnakú mesačnú, štvrťročnú alebo ročnú platbu, garantujeme Vám, že naša cena bude minimálne o 10% nižšia, akú máte v ponuke od iného dodávateľa

ZDARMA na výukové účely pre školy a vzdelávacie inštitúcie.