Základné funkcie

 

Do jadra systému sme integrovali funkcie, ktoré zjednodušujú prácu s viacerými firmami, uchovávajú integritu systému a robia systém dynamickým a prisposobiteľným. V rámci systému si môžete vytvoriť neobmedzený počet firiem a neobmedzený počet používateľov, ktorým môžete jednoducho prideľovať práva, do ktorej agendy firmy majú prístup, s akými modulmi môžu pracovať, alebo či môžu údaje iba prezerať.


zakladne funkcie

Jedno konto – všetky údaje

Cez jediné konto viete spravovať viac firiem. Dokonca aj externé – také, ktoré si zaregistroval niekto iný a urobil Vám prístup.

Všetko funguje transparentne bez toho, aby ste sa nad tým museli zamýšlať. Stačí vytvoriť používateľa podľa e-mailu, priradiť mu práva k firmám a môže s nimi pracovať. Nezáleží na tom, či už program používa a má vytvorené svoje firmy, alebo je to úplne nový používateľ.

agendy

Výhody pre účtovné firmy

Jednotné konto ponúka veľkú výhodu pre účtovné firmy. Ak ich klient používa Casist 2, jednoducho im môže vytvoriť prístup a im pribudne po prihlásení nová agenda, ktorú môžu spravovať.

Pri menej náročných klientoch môže účtovná firma agendu vytvoriť pre klienta sama a jemu zadefinovuje len pasívny prístup do niektorých modulov. Možnosti sú neobmedzené vďaka prispôsobiteľnosti systému.

Synchronizácia údajov

Keď pridáte alebo upravíte záznam, všetci používatelia, ktorí sa na ten záznam pozerajú budú okamžite vidieť zmeny bez toho, aby museli obnovovať okno.

Systém vás dokonca upozorní, ak niekto medzičasom upraví záznam, ktorý upravujete vy.

sync

1

Systém práv

Môžete vytvoriť neobmedzený počet používateľov. Každému používateľovi môžete nastaviť agendy, v ktorých môže pracovať a v rámci agendy len určité moduly.

Alebo môžete vytvoriť prístup len na prezeranie určitých modulov.

História zmien

O každý záznam v systéme je dobre postarané. Automaticky sa vytvára archív pôvodných záznamov, ktorý viete jednoducho klikom na ikonu prezerať, prípadne z neho prevziať do aktuálneho záznamu údaje.

V archíve záznamov vidíte, kto, kedy a akú zmenu urobil.

2

3

Uzamykanie období

Mesačné obdobia sa vytvárajú automaticky podľa dátumu.  Ak spracujete staršie obdobie a nechcete, aby sa v tomto období dalo niečo upraviť, toto obdobie jednoducho uzamknete.

V prípade potreby ho však viete odomknúť a následne znovu uzamknúť.

Jednoduché vyhľadávanie a triedenie

Vyhľadávať môžete podľa ľubovoľného poľa, ktoré sa v systéme zobrazuje zadaním podmienky, napr. presnej sumy, sumy od.. do.., z dátumu len mesiac a pod.

Alebo môžete vyhľadávať podľa zadanej hodnoty všetky záznamy, v ktorých sa táto hodnota nachádza.

Kliknutím na názov poľa môžete utriediť údaje podľa potreby.

 

vyhladavanie

5

Výstupy do PDF a XLS

Všetky výstupy sú štandartne ukladané do formátu PDF.

V niektorých moduloch môžete vytvoriť export, alebo import údajov, ak máte nastavené také oprávnenie.