Jednoduché účtovníctvo jednoducho

 

Jednoduchšie to už ani nejde.

 

S predpripravenými účelmi úhrady zaúčtujete doklady v zlomku sekundy. Účely si môžete upraviť podľa vašich potrieb. Členenie úhrad vyberiete kliknutím vedľa príslušnej sumy.


9

Peňažný denník

V peňažnom denníku nahodíte pokladničné aj bankové doklady a máte okamžitý prehľad o obrate a zostatku vašich pokladní a účtov, ako aj o daňových a nedaňových položkách.


10

11

Import bankových dokladov

Nahadzovanie bankových dokladov je rýchle, ale prečo ich nenaimportovať priamo z internet bankingu?


Stačí, že vyberiete importný súbor a okamžite uvidíte, ktoré záznamy sa z neho majú vytvoriť. Podľa variabilného symbolu, prípadne firmy sa zúži výber pohľadávok a záväzkov, ku ktorým sa úhrady majú napárovať. Ak sa však žiadne faktúry nenašli, stále ich môžete manuálne priradiť. Prípadne vybraním predkontácie bankové doklady hromadne zaúčtujete.

Členenie úhrad

V tomto prehľadovom okne uvidíte štatistiky dokladov podľa členenia. Pre lepšiu kontrolu si zobrazte medzisumy podľa variabilného symbolu alebo párovacieho dokladu a prípadne chyby lahšie odhalíte.


12