Kompletné podvojné účtovníctvo

 

K dispozícii máte kompletné podvojné účtovníctvo s prehľadovými oknami ako hlavná kniha, hospodársky výsledok, súpis dokladov pre DPH a výkazmi pre portál finančnej správy.


13

Unikátny spôsob účtovania

V každom type dokladu je účtovná tabuľka, kde môžete buď ručne vybrať účty pre zaúčtovanie jednotlivých súm, alebo vyberiete predkontáciu, ktorá vám účty doplní. Ak máte nový účtovný prípad, ktorý budete používať aj v buducnosti, najpohodlnejšie je ho po vyplnení všetkých účtov uložiť. Iba napíšete názov predkontácie a celé účtovanie máte uložené.

14


15

Účtovný denník

V tomto prehľadovom okne uvidíte všetky účtovné zápisy. Pre lepšiu kontrolu si zobrazte medzisumy podľa variabilného symbolu alebo párovacieho dokladu a prípadne chyby lahšie odhalíte.

Import bankových dokladov

Nahadzovanie bankových dokladov je rýchle, ale prečo ich nenaimportovať priamo z internet bankingu?


 

Stačí, že vyberiete importný súbor a okamžite uvidíte, ktoré záznamy sa z neho majú vytvoriť. Podľa variabilného symbolu, prípadne firmy sa zúži výber pohľadávok a záväzkov, ku ktorým sa úhrady majú napárovať. Ak sa však žiadne faktúry nenašli, stále ich môžete manuálne priradiť. Prípadne vybraním predkontácie bankové doklady hromadne zaúčtujete.

16


17

Výkazy pre finančnú správu

Z výkazov pre DPH máme k dispozícii výkaz DPH, kontrolný výkaz DPH, aj súhrnný vykaz DPH.

 

Z účtovných výkazov sú pre vás pripravené výkaz ziskov a strát a súvaha.

 

Výkazy sú vo forme XML súboru, ktorý ľahko naimportujete na finančnú správu, kde si údaje môžete skontrolovať a odoslať.