Prečo používať internetový program na účtovníctvo a rôznu evidenciu.

Pretože je to bezpečnejšie, jednoduchšie, a aj lacnejšie.

 

 

Bezpečnejšie preto, lebo:

 • k Vašim údajom máte prístup len Vy cez Vaše prístupové údaje, ktoré môžete kedykoľvek jednoducho zmeniť vytvorením nového hesla a iní užívatelia, ktorým môžete prideliť individuálne prístupové práva len k modulom, s ktorými môžu pracovať.
 • Nespokojný zamestnanec Vám nemôže skopírovať Vaše údaje pre nekalé použitie.
 • Vaše údaje zostanú v bezpečí, aj keď sa do Vašich počítačov dostane nejaký nový vírus, ktorý Vám môže napr. zakryptovať všetky Vaše údaje, ako sa to stalo pred pár dňami jednému môjmu kamarátovi.
 • Vaše údaje na automaticky zálohovaných serveroch zostanú vždy, ak máte uložené Vaše údaje na Vašom počítači a zálohované na Vašom pamäťovom kľúči, skôr sa môže stať, že vírus, alebo technická chyba zničí naraz Váš hard disk a kľúč.
 • Vaše zálohované údaje na prenosnom médiu môžete ľahko stratiť, alebo Vám ich niekto môže ľahko odcudziť
 • Ak používate štandartný sotfvér, kde môžete Vaše údaje jednoducho naimportovať z archívu, môže Vaše odcudzené údaje naimportovať do rovnakého softvéru aj niekto, kto ich neoprávnene získal, a následne ich neoprávnene môže využiť.
 • Aj Váš počítač alebo firemný server je asi vo Vašej firme menej chránený, ako server v zabezpečenom priestore proti krádeži, výpadku energie, záložným napájaním a pod.

 

Jednoduchšie preto, lebo:

 • program nemusíte inštalovať, pracujete vždy v aktuálnej verzii
 • ak je to program, ktorý sa inštaluje na server, asi budete potrebovať odborníka, ktorý Vám to nainštaluje a bude spravovať Váš server
 • nemusíte nikdy inštalovať žiadne updaty. Každá inštalácia zaberá čas a môže sa pritom vyskytnúť množstvo nepredvídateľných problémov.
 • nemusíte sa starať o archiváciu Vašich údajov

 

Lacnejšie preto, lebo:

 • na začiatku nemusíte nič investovať, nemusíte platiť žiadne licencie za softvér
 • nemusíte platiť paušálne poplatky za updaty
 • nemusíte platiť paušálne poplatky za servis, ani iné servisné poplatky
 • nemusíte kupovať server, platiť za inštaláciu a administráciu servera
 • nemusíte kupovať archivačný systém, záložý server a pod.
 • nemusíte platiť nájomné za priestor, kde je uložený Váš server
 • neplatíte ani náklady za spotrebovanú el. energiu
 • nemusíte platiť ani náklady na vybudovanie zabezpečenia Vášho servera proti odcudzeniu, kupovať záložný napájací systém a pod.