Nový modul predaja

Odteraz si môžete evidovať rozličné typy záznamov v súvislosti s predajom. Podľa typu si odlíšite, či sa jedná o cenovú ponuku, zálohovú faktúru, dodací list, zápožičku, došlú objednávku, alebo si zadefinujete vlastný typ.

Ak preferujete evidenciu zálohových faktúr oddelenú od ďalších typov, máte možnosť využiť samostatné okno venované len zálohovým faktúram. Jedným klikom z týchto záznamov vyrobíte faktúru, kam sa prenesú všetky vyplnené polia a prepojené položky.